Stadslandbouw

Niet alleen de wereldbevolking neemt toe, maar ook het percentage burgers dat in een stad woont. Dit betekent niet alleen dat de vraag naar voedsel zal toenemen, maar ook dat de kloof tussen consumenten en de agrarische sector steeds groter wordt. Daarnaast wordt ook de grond die beschikbaar is voor agrarische doeleinden steeds schaarser en wordt het logistieke vraagstuk om vers voedsel tot diep in de stad te brengen steeds complexer. Het basisidee van stadslandbouw is dat het voedsel in of rondom de stad verbouwd moet worden, dicht bij de consument. Dit kan door moestuinen op daken en braakliggende stukken terrein, een volkstuin of leegstaande kantoorpanden die als kas fungeren. Vaak zijn het projecten waarbij burgers vrijwillig met elkaar samenwerken. Stadslandbouw koppelt lokale voedsel- en energieproductie vaak aan maatschappelijke doelen, zoals zorg voor de omgeving en het bieden van ruimte aan bewoners die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatie. Echte verdienmodellen voor stadslandbouw zijn er nog niet. Daarnaast wijzigen sommigen op de risico’s, zoals voedselveiligheid en duurzaamheid.