Fred Bosch (Coop Supermarkten)

''Ons voedsel is veiliger dan ooit te voren'', aldus Fred Bosch van Coop supermarkten.

Coop Supermarkten is een in Nederland opererende coöperatieve supermarktorganisatie, die als doel heeft haar leden optimaal te bedienen. Die leden zijn zowel consumenten als ondernemers. Het bedrijf is opgericht in 1891. Van de huidige 230 winkels zijn 130 van een zelfstandig ondernemer, 100 winkels zijn een filiaalbedrijf. Bij Coop werken ongeveer 8.000 mensen (inclusief de mensen bij de zelfstandige ondernemers); het bedrijf verwacht dit jaar ruim 1 miljard euro omzet te realiseren. Fred Bosch is sinds 2008 algemeen directeur. Daarvoor was hij financieel directeur van Coop en daarvoor registeraccountant bij Ernst & Young.

Wat vind u van het imago dat de Agri & Food sector heeft in Nederland? De recente voedselschandalen, zijn dat incidenten of is er iets structureel mis?
Fred: "Voedselschandalen zijn mij een doorn in het oog. Ik vind echter niet dat het structureel mis is in Nederland. We hebben heel veel zaken steeds beter georganiseerd in dit land. Naar mijn mening is ons voedsel veiliger dan ooit tevoren, onder andere door goede tracking & tracing en controlesystemen. Daardoor ontdekken we zaken eerder en beter. Mensen die doelbewust frauderen, zouden we wel strenger moeten straffen...."

Velen vinden dat de Agri & Food sector transparanter moet worden. Dus beter vertellen waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. In hoeverre is Coop daar mee bezig?
"Duurzaamheid en transparantie zijn voor onsbelangrijk thema's. Daar waar mogelijk maken we concrete stappen naar een duurzamere wereld en dat dragen we graag uit. Diervriendelijkheid is daarbij een van de speerpunten: we waren bijvoorbeeld de eerste supermarkt met keten duurzaam varkensvlees en het stoppen van castreren van biggen. Daarvoor ontvingen we taart van Wakker Dier, zo kan het ook... En voor de meeste kipproducten bieden wij uitsluitend een variant aan met minimaal "één ster"...

De aandacht voor gezondheid is de laatste jaren fors toegenomen. Wat verwachten jullie van de toekomst?
"We nemen ook hierin onze maatschappelijke rol endoen veel aan voorlichting over gezondheidsaspecten van onze producten. Ook in ons product assortiment zie je veel gezonde producten, zoals in ons kant-enklare maaltijden assortiment. Dat wil niet zeggen dat in ons aanbod uitsluitend gezonde producten voorkomen, we slaan daarin niet door, alles met mate, hè! De uiteindelijke keuze laten we aan de consument. En hoewel hier zeker voor de overheid een taak ligt, vinden wij dat elke ketenspeler hier zijn voorlichtingsrol professioneel en proactief moet oppakken."

De Europese retail heeft teveel macht ten opzichte van producenten en de primaire sector, vinden sommigen. Hoe kijkt u daar tegen aan?
"Door die uitspraak voel ik me totaal niet aangesproken. Ik denk dat de meeste producenten een veel hogere winst hebben dan de 0,5% onder aan de streep die Coop realiseert. De primaire sector is vaak ook verenigd in heel grote organisaties, ik wijs maar even op de zuivelindustrie. Ook is de afzetmarkt voor hen groter dan Nederland alleen. Daarnaast zijn er voor producenten heel veel andere wegen om de consument te bereiken dan alleen via retailers. Dus die macht is maar betrekkelijk. Ik voel me trouwens meer aangesproken door de term samenwerking, ofwel coöperatie. Verder moet je je afvragen of de macht wel bij retail ligt of bij de consument, zoals bij ons al in de structuur is verankerd ..."

Veel producenten klagen ook over de focus op prijs door retailers. Is dat verwijt terecht? En zie je de focus verschuiven naar andere aspecten?
"Concurrentie op prijs is voor Coop niet de eerste strategische keuze, maar we doen uiteraard wel volop mee. Of we het nu leuk vinden of niet: prijs blijft belangrijk in dit land waar alle consumenten koopmannen zijn en voordeel omarmen, waar de foodprijzen tot de laagste van Europa behoren. Hier is ook in het kader van het terugdringen van voedselverspilling nog wel een slag te maken want de wereld wordt pas echt duurzaam als de consument zich realiseert dat voor voeding een faire prijs moet worden betaald"

Over welke belangrijke trends hebben we het nog niet gehad? En welke zijn voor Coop belangrijk?
"Online. Dat neemt ongetwijfeld een grote vlucht. Wij zijn daar al volop mee bezig in de praktijk, waarbij in ons (hybride) model de lokale winkel een belangrijke rol speelt als verzamelpunt en/of ophaalpunt. Ten tweede wordt het neerzetten van Coop als merk voor ons belangrijker; bijvoorbeeld door het opvoeren van Coop als huismerk voor veel nieuwe producten. Dat geeft ons meer onderscheidend vermogen en ‘smoel'. Daarnaast helpt het om ons feitelijke prijsniveau- dat is in een transparante wereld uiteindelijk de beste drijver voor de prijsperceptie - concurrerend te houden."

Wat gaat er de komende 10 jaar nog meer veranderen voor COOP en voor jezelf?
"Dat zijn een aantal zaken tegelijkertijd. De consolidatie en schaalvergroting in de sector gaat voort. Online neemt grote vlucht. Logistiek wordt steeds slimmer en efficiënter. Daarnaast wordt differentiatie weer belangrijker; supermarkten moeten zich nadrukkelijker willen onderscheiden. Branchevervaging zet door en de samensmelting van elementen van food service en food retail laat zich in hele nieuwe (belevings-)concepten zien. En voor mezelf? Ik heb hier nog genoeg uitdagingen, die ik met plezier oppak!"

Fred-Bosch