Dries Bögels (Albert Heijn)

Dries Bögels is verantwoordelijk voor het versassortiment bij Albert Heijn. Hij legt de lat hoog. "Op het gebied van aardappels, groente, fruit, vlees, kip, kaas, brood en vleeswaren willen we de lekkerste winkel in de buurt zijn."

Waarom die klemtoon op vers?
"Albert Heijn is wellicht het sterkste A-merk van Nederland. Onze vers-categorieën zijn leidende attributen van ons merk. Een belangrijke belofte van Albert Heijn aan de klant is ‘Fantastisch Vers'. We hebben dus wat te verliezen, als het niet goed gaat met ons aanbod van verse artikelen. Daar komt bij dat de markt waarin Albert Heijn opereert stevig verandert. Online winkelen rukt op. Tijd is schaars voor de drukke klanten. Daarom voorzien we in het gemak van online boodschappen doen. Je kunt je levensmiddelen daarna thuis laten bezorgen, dan wel ze op een gelegen moment zelf oppikken bij een afhaalpunt. Om consumenten te verleiden ook naar onze winkels te blijven komen, moet het traditionele boodschappen doen meer een belevenis worden. Een van de manieren om die ambitie waar te maken, is het aanbieden van een rijk assortiment watertandend vers."

Ik neem aan dat jullie niet als enige die slag maken?
"Nee, dat klopt. De supermarktsector kenmerkt zich door een hoge mate van transparantie van concepten en producten. Onze klanten, maar ook onze concurrenten kunnen dagelijks op de voet volgen wat we aanbieden, door bij onze winkels naar binnen te lopen, of door onze website te bekijken. Als producten of concepten aanslaan, zullen onze concurrenten proberen dat ook te bieden. Dat klinkt overigens eenvoudiger dan het is. Want om werkelijk het hoogste versniveau te halen, moet je als bedrijf veel in huis hebben. Wij werken intensief aan ketenregie. Doel is om zo meer grip te krijgen op kwaliteit en om meer transparantie te verkrijgen. Binnen onze organisatie worden verscategorieën behandeld als specialismen, die veel verder gaan dan categoriemanagement. Albert Heijn heeft specialisten op het gebied van onder andere Voedselveiligheid, Kwaliteit en Sourcing."

Zijn er nog andere manieren om voorsprong te houden?
"Waar mogelijk opteren we in vers voor exclusieve ketens. Zo'n exclusief samenwerkingsmodel hebben we bijvoorbeeld met Bakker Barendrecht en met de Holland Crop-telers die via Bakker Barendrecht aan Albert Heijn leveren. Dit soort bedrijven beschouwt Albert Heijn als zijn achtertuin. Alleen aardappelen, appels en peren komen van andere AGF-leveranciers. De telers die bij Bakker Barendrecht zijn aangesloten hebben de verzekering dat hun producten een afzetmarkt hebben, als ze aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoen. De hele samenwerking is gericht op de lange termijn. Er wordt ruimte geboden om te investeren in vernieuwing van processen en producten. Daarnaast wordt er uiteraard iedere dag opnieuw naar gestreefd om de kwaliteit hoog en de prijzen laag te houden. Irénke Meekma, directeur van Bakker Barendrecht, zegt het zo: ‘We zorgen dat onze telers niet echt nat worden als het regent en niet te bruin worden als de zon schijnt.' Natuurlijk realiseren wij ons terdege minder flexibel te zijn door dergelijke langetermijnafspraken. Maar wij geloven erin dat duurzaamheid in de relatie op lange termijn tot veel beter aanbod voor onze klanten leidt in termen van continuïteit, kwaliteit én prijs. Met Bakker Barendrecht werken we al meer dan een halve eeuw samen. Dat soort exclusieve samenwerkingsverbanden valt moeilijk te kopiëren. Alles valt en staat bij succesvolle samenwerking. Het thema van samenwerking hebben we vorig jaar dan ook uitgediept in een studie die we samen met LTO Nederland hebben laten verrichten naar hoe land- en tuinbouwbedrijven en retailers als Albert Heijn elkaar het best van dienst kunnen zijn bij het succesvol vermarkten van versproducten."

Welke rol speelt voedselveiligheid in deze trend?
"Voedselveiligheid is voor de consument en ook voor ons een absolute topprioriteit. Daarom moet helder zijn welke rol iedere schakel in de keten speelt. Korte ketens verdienen in dat verband de voorkeur, want daarmee voorkomen we zoveel mogelijk onnodige schakels of onbekende bronnen. Een mooi voorbeeld zijn de Rondeel-eieren, die we rechtstreeks betrekken van de boer. In die keten hebben we het pakstation eruit gelaten. Bij Rondeel worden kippen met veelzorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, gebaseerd op alle natuurlijke behoeften van de kip. De Rondeel-eieren liggen exclusief bij Albert Heijn in de winkel."

De recessie heeft consumenten nog prijsbewuster gemaakt. Gaat dat ten koste van de duurzaamheid van het versassortiment?
"Het belang dat consumenten aan prijs hechten, betekent dat we scherp aan de wind moeten varen. Met diverse leveranciers zijn we daarom constant op zoek naar het schrappen van kosten, die voor de consument geen waarde toevoegen. Dit heeft overigens positieve gevolgen voor de duurzaamheidvan onze keten. Want zo reduceren we verspilling. Een voorbeeld: we hebben een partnerschap met een tomatenkweker, met wie we precies afspreken welke maten, kleuren, sorteringen en hoeveelheden we nodig hebben. Daardoor is de derving minimaal. Het inpakken gebeurt direct op zijn bedrijf. Hierdoor hoeven de tomaten niet eerst nog naar een speciaal verpakkingsbedrijf te worden getransporteerd, voordat wij ze bij onze distributiecentra binnenkrijgen. Dat scheelt veel transportkilometers en daarmee brandstofkosten en CO2-uitstoot. Voordeel van zo'n partnerschap is ook dat de traceerbaarheid van de producten voor 100% gegarandeerd is, wat positief uitwerkt op de voedselveiligheid. Dit voorbeeld illustreert dat het streven om de consument scherpe prijzen te bieden niet op gespannen voet staat met duurzaamheid. De paradox is dat ze elkaar juist versterken."

Hoe ziet de wereld er over tien jaar uit?
"In 2024 heeft het Nederlandse detailhandelslandschap een metamorfose ondergaan. Praktisch alle retailers opereren tegen die tijd zowel met fysieke winkels als webwinkels. Deze omnichannel trend zal van de detailhandel een flinke dosis aanpassingsvermogen vergen, maar ik denk dat de meeste consumenten er beslist wel bij zullen varen. In 2024 weet de consument niet beter dan dat zij 24x7 kan kopen wat zij wil, wanneer zij wil en waar zij wil.''

De recessie heeft consumenten nog prijsbewuster gemaakt, gaat dat ten koste van de duurzaamheid van het versassortiment?
"Het belang dat consumenten aan prijs hechten, betekent dat we scherp aan de wind moeten varen. Met diverse leveranciers zijn we daarom constant op zoek naar het schrappen van kosten, die voor de consument geen waarde toevoegen. Dit heeft overigens positieve gevolgen voor de duurzaamheid van onze keten. Want zo reduceren we verspilling. Een voorbeeld: we hebben een partnerschap met een tomatenkweker, met wie we precies afspreken welke maten, kleuren, sorteringen en hoeveelheden we nodig hebben. Daardoor is de derving minimaal. Het inpakken gebeurt direct op zijn bedrijf. Hierdoor hoeven de tomaten niet eerst nog naar een speciaal verpakkingsbedrijf te worden getransporteerd, voordat wij ze bij onze distributiecentra binnenkrijgen. Dat scheelt veel transportkilometers en daarmee

Dries-Bo¦êgels-1