Arne van Aalst (Prominent)

''Wij willen de productkampioen zijn'' Prominent is een vooraanstaande telersvereniging van trostomatentelers, gevestigd in het westen van Nederland. We spreken met Arne van Aalst, algemeen directeur van Prominent. De telersvereniging is in 1994 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot 35 teeltlocaties met in totaal 260 hectare trostomaten. Deze oppervlakte vertegenwoordigt 20 procent van de Nederlandse trostomatenteelt. Prominent heeft naast een eigen verpakkingscentrum ook een gezamenlijk innovatiecentrum en een eigen opleidingscentrum aan de Groeneweg in ‘s-Gravenzande. Onlangs is ook de Prominent Greenhouse Academy opgericht. Bij Prominent werken 75 mensen in vaste dienst en in het hoogseizoen zijn er nog eens 300 flexwerkers aan de slag. De leden van Prominent zijn aangesloten bij Coöperatie DOOR en het product wordt vermarkt door DOOR Partners, de verkoopdochter van Coöperatie DOOR.

Jullie zijn als Prominent een sprekend voorbeeld van samenwerking tussen primaire producten in een telersvereniging. Waar liggen in de komende jaren voor jullie de uitdagingen. "Als je wilt overleven als primaire producent moet je je zaakjes goed op orde hebben. Personeel, productie, afzet en alle andere ‘puzzelstukjes' moeten goed op orde zijn. Het ‘orkest' draaiende houden is al een kunst op zich. Je werkt met ondernemers, die zijn ondernemend bezig en zijn gericht op de toekomst. Ze zien kansen en willen die verzilveren. Binnen de vereniging willen we ze die ruimte geven, maar er zijn natuurlijk ook gemeenschappelijke doelen. Daar kan af en toe wat spanning op komen", legt Van Aalst uit. "Binnen Prominent hebben we al een groot deel van de puzzel verwezenlijkt, maar dan met name aan de inkoop- en teeltkant. Onze kracht is dat we een gezamenlijk doel hebben en willen samenwerken. We zitten nu in een transitie van een productoriëntatie naar marktoriëntatie. Daar werken we hard aan: commercie en marketing krijgen steeds meer gewicht. De verkoop en marketing hebben we nu geborgd via coöperatie DOOR, waarin we samenwerken met de telersverenigingen Purple Pride (aubergines), Green Diamonds (komkommers) en PapriCo (paprika's). Daarmee hebben we een goede en belangrijke binding. Daar ligt nu de focus op."

De tomatenteelt heeft een moeilijk jaar achter de rug met lage afzetprijzen. De retail krijgt vaak de schuld van de lage marges die bij de producenten worden gemaakt. Hoe kijk je hier tegenaan? "De retail heeft wel veel macht, maar het zijn wel onze klanten dus we zullen er professioneel mee om moeten gaan. We zullen goede mensen in dienst moeten hebben bij onze afzetorganisatie DOOR, die samen met serviceproviders het gesprek moeten aangaan met de retail. Wij willen de productkampioen zijn. Dat betekent dat we alle zaken die met het product te maken hebben, van de intrinsieke kwaliteit tot afspraken rondom de logistiek en ICT, op een zo optimale manier moeten organiseren. Daarmee moeten we onszelf onderscheiden." "We zien ook dat de consument een steeds kritischere houding krijgt, mede door alle voedselschandalen. Ook de retailer is gebaat bij hoe de keten in elkaar zit en welke producenten er achter de producten zitten. Transparantie en ketenbeheersing worden steeds belangrijker. Hoe zit het assortiment in elkaar en welke productinnovaties kunnen we samen met elkaar maken?" Daar zitten nog veel kansen volgens Van Aalst.

Internationaal ondernemen is ook een belangrijke trend in jullie sector, maar er zijn nog weinig bedrijven die daar stappen in hebben gemaakt. Hoe komt dat? Van oudsher is de Nederlandse glasgroentensector zeer exportgericht. In die zin is internationaal ondernemen geen nieuws. Maar er zijn maar weinig telers die zelf productielocaties in het buitenland opzetten om te kunnen profiteren van lagere grond- en arbeid- enerzijds en anderzijds de marktvoordelen die kunnen worden gecreëerd. De focus ligt wat dat betreft nog voor een groot deel op Nederland. Binnen Prominent is er een duidelijke visie op het gebied van internationaal ondernemen. In samenwerking met een aantal partners wordt er geïnvesteerd in een teeltlocatie in de Oekraïne. "Voor veel telers is internationale concurrentie een punt van zorg, maar het wordt niet altijd geadresseerd. Telers zien de productiecapaciteit in het buitenland wel groeien, maar ze hopen ook stiekem dat het overwaait. Wij hebben daar op ingespeeld door de oprichting van de Prominent Greenhouse Academy. Dit initiatief heeft als doel om onze kennis als product en dienst aan te bieden in gebieden waar glastuinbouw ontstaat o.a. in Rusland en de voormalige Sovjetlanden. We kijken nu ook voorzichtig naar samenwerkingsverbanden met ondernemers in het buitenland, maar alleen in de vorm van een joint venture met buitenlandse partners. We proberen dan inzicht te krijgen in de lokale markt daar, mogelijk dat dit vanuit Nederland exportmogelijkheden biedt. Eén van de bottlenecks is dat de marges op dit moment laag zijn, waardoor banken de telers dwingen eerst hier meer winst te behalen, alvorens durfkapitaal in het buitenland te stoppen", vertelt Van Aalst.

Hoe zie je de toekomst van de glastuinbouw in Nederland tegemoet? "Er hangt een deken van bezorgdheid over de Nederlandse glastuinbouw. Maar we moeten niet vergeten dat we veel kennis en expertise in huis hebben. Daar ben ik heel positief over. We zullen alleen anders moeten leren denken. Niet alleen denken vanuit productie, maar we zullen ook moeten kijken hoe het totale concept van de tuinbouw te gaan gebruiken in andere productiegebieden. Ik zie die zaken wel komen. De Nederlandse glastuinbouw moet samenwerkingsverbanden gaan creëren in opkomende landen zoals Rusland, China en Azië. De kennis hebben we. We moeten alleen de schroom van ons afgooien en niet bang zijn", aldus Van Aalst.

Waar staat Prominent over 10 jaar?
"We willen met Prominent doorgroeien naar een dertigtal leden met een totaal areaal van 300 hectare. Deze telers moeten ook onze filosofie aanhangen en met Prominent willen doorgroeien. Ze moeten bereid zijn om mee te werken in de werkgroepen, om ook Prominent sterker te maken." Van Aalst wil zich in de toekomst meer bezig gaan houden met commerciële activiteiten om bijvoorbeeld met netwerken de relaties binnen de keten te versterken. "Ik verwacht zeker nog lang in de glastuinbouwbranche actief te zijn, want ik vind het een heel mooie sector."