Anco Sneep (Rubia)

Natuurlijke grondstoffen bieden nieuwe markt voor akkerbouwers Rubia Natural Colours B.V. is een innovatief bedrijf in natuurlijke kleurstoffen. De fabriek van Rubia in Steenbergen is wereldwijd de enige die 100% natuurlijke kleurstoffen produceert voor professionele afnemers op industriële schaal in de fashion-, fabrics- en flooring-industrie. De natuurlijke kleurstoffen zijn een duurzaam alternatief voor de chemische kleurstoffen die uit aardolie gemaakt worden: de bedrijven die de kleurstoffen toepassen kunnen CO2 neutraal uitkomen. "De plantjes waarvan de kleurstoffen gemaakt worden, halen tijdens het groeiproces CO2 uit de lucht. Die inname van CO2 is groter dan dat er later tijdens het verwerkingsproces wordt uitgestoten", vertelt Sneep. "Na het verwerkingsproces is er per kilogram kleurstofpoeder nog een inname van 10 kilogram CO2 over, die door de klant gebruikt kan worden als compensatie voor zijn CO 2-uitstotende processen. In sommige gevallen kom je dan CO2 neutraal uit." Anco Sneep is één van de pioniers achter Rubia: van 2002 tot 2012 heeft hij het idee achter Rubia weten om te zetten naar een draaiende fabriek en een klantenportfolio. Toen het ‘pionierswerk' bij Rubia gedaan was, heeft Sneep zich uit het bedrijf teruggetrokken. Momenteel is hij werkzaam als associé bij Berenschot.

Wat is het verhaal achter het ontstaan van Rubia? Sneep, gepromoveerd aan het Tinbergen Instituut op het onderwerp innovatie in de agrofood, na zijn studies bedrijfseconomie in Rotterdam (EUR) en agrarische economie in Wageningen (WUR), zag dat de agrifoodsector aan het einde van de jaren tachtig tegen zijn grenzen aan liep. Er waren grote overschotten, prijzen daalden en boeren konden nauwelijks het hoofd boven water houden. Sneep: ‘Mijn conclusie was dat er maar een logische weg zou zijn om uit deze impasse te komen: nieuwe, innovatieve toepassingen ontwikkelen voor agrarische grondstoffen in hoogwaardige nichemarkten."Sneep wilde zijn kennis over innovatiemanagement en het ontwikkelen van innovatieve ideeën tot volwaardige marktproposities in de agrifood graag in praktijk brengen. Samen met Ton Capelle, emeritus hoogleraar Agrificatie aan de WUR, nam Sneep het initiatief om de unieke kennis van Capelle op het gebied van natuurlijke kleurstoffen verder te ontwikkelen tot een volwaardige marktpropositie en richtten ze Rubia Natural Colours B.V. op.

Om een nieuw product te ontwikkelen, te gaan produceren en in een markt te zetten is er genoeg kapitaal nodig. Hoe hebben jullie hiervoor gezorgd? "Dat was een grote uitdaging. Theoretisch klopte het plan, maar het bewijs uit de praktijk moest nog worden geleverd. Dit weerhoudt investeerders, zeker omdat de ontwikkeling van een goed product van stabiele kwaliteit lang duurt. Zo moesten de juiste planten door veredeling worden ontwikkeld, een proces wat jaren duurt", aldus Sneep. "Toen ik in het project ben gestapt heb ik de ZLTO benaderd om mee te financieren. Daarmee is afgesproken dat als we de helft met particuliere investeerders zouden financieren, de ZLTO de andere helft zou financieren. Uiteindelijk is het gelukt om voldoende financiering te krijgen met een aantal particuliere investeerders, de ZLTO en de Rabobank", vertelt Sneep.

Hoe heeft Rubia klanten weten te overtuigen van natuurlijke kleurstoffen, in plaats van de al op de markt aanwezige chemische kleurstoffen. "Wij hebben klanten overtuigd door de unieke en authentieke kwaliteit van ons product te benadrukken. Chemisch meng je stoffen en heb je één kleurend molecuul. In planten heb je verschillende kleurstofverbindingen die in hun onderlinge samenhang een kleur afgeven tijdens het verven. Dit geeft unieke authentieke natuurlijke kleuren", legt Sneep uit.

Wat zijn de struikelblokken die jullie tegen zijn gekomen tijdens het opbouwen van Rubia naar een commercieel bedrijf? Sneep: "We zijn veel obstakels op onze weg tegen gekomen. Eén was het vinden van financiering. Een ander groot obstakel was onze onderschatting van de toepassing van onze kleurstof door klanten. "Rubia is toen zelf onderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit en de Textiel Hogeschool in Gent om eigen recepturen te ontwikkelen. "Je moet je klant zo ver mogelijk tegemoet komen, door ze te laten zien hoe je op de makkelijkste manier de kleurstof kunt toepassen op zijn stukje textiel", zegt Sneep.

Waar staat Rubia over 10 jaar? "Rubia maakt nu de natuurlijke ontwikkeling door van pionieren naar commercieel opschalen en vermarkten. Er is eerst veel geïnvesteerd om het in de markt te zetten. Op dit moment zijn veel potentiële klanten met trials en eerste bescheiden volumes aan de slag, waardoor deze nog gering zijn. In de nabije toekomst zullen deze volumes gaan aantrekken. De huidige fabriek kan dan zijn capaciteit nog flink opschalen", vertelt Sneep met een positieve blik naar de toekomst. "Over tien jaar staat er een nieuwe fabriek met een veelvoud aan capaciteit en bedient Rubia klanten wereldwijd!"