Wat is het Agri & Food Trends onderzoek?

Het Agri & Food Trends onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot in samenwerking met een vijftal partners. Dit zijn VMT, LTO Nederland, HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA.

Het onderzoek bestaat uit een enquête die is uitgevoerd onder Nederlandse en Belgische bedrijven die in de agrifoodsector actief zijn. De gegevens die voortkomen uit deze enquête worden geanalyseerd en gepresenteerd in een rapport. Daarnaast worden een aantal belangrijke personen, die werkzaam zijn in de agrifoodsector gevraagd hun visie weer te geven op de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen die spelen in de agrifoodsector. Op die manier kunnen bedrijven hier op inspelen en indien nodig hun strategie aanpassen.

Vanaf 8 april 12:00uur kunt u het Agri & Food Trends rapport 2014 De Vertrouwensformule downloaden.

Inschrijving Agri & Food Trends 2015

U kunt zich inschrijven voor het Agri & Food Trends onderzoek voor 2015 middels het inschrijfformulier.

Meer informatie