Marketing Podium Agrofood 15 mei 2014

Presentatie van Agri & Food Trends Onderzoek op Marketing Podium HAS Hogeschool

"Agri & Food: Kan het happy-er?" Het lectoraat AgroFood Marketing van Harry van Delft heeft als partner vanuit HAS Hogeschool bijgedragen aan het Agri & Food Trends Onderzoek 2014. Hoogtepunten uit het Agri & Food Trends Onderzoek zullen gepresenteerd worden tijdens het Marketing Podium dat het lectoraat op 15 mei organiseert. Het thema van het Marketing Podium draait om 'Emotional Marketing' en hoe marketing in Agri & Food meer op het gevoel van de consument kan inspelen.Harry van Delft: "Je ziet dat de marketing in de Agri-sector met name op de ratio is gericht, terwijl er veel waarde te creëren is door in te spelen op het gevoel van klanten". Theo van Uffelen, Marketing Director Europe van Coca Cola, neemt het publiek mee in de Emotional Marketing van Coca Cola en zal ook ingaan op actuele ontwikkelingen hierin. Vertrouwen in voedsel en 'het goede gevoel' zijn onder andere trends die naar voren zijn gekomen uit het Agri & Food Trends onderzoek. Edwin Lambregts van bureau Berenschot zal belangrijke highlights uit het trendonderzoek toelichten, waarna er ruimte is voor discussie. Het Marketing Podium, vier keer per jaar georganiseerd, is een podium voor inspiratie, nieuws, diepgang en bijzondere vergezichten op het gebied van marketing. Het podium is primair een plek voor marketingdocenten om zich te voeden met nieuwe inzichten en kennis en die te bespreken en te delen met collega's. Ook studenten met interesse voor marketing vinden er nieuwe kennis en praktijkvoorbeelden, aanvullend op het normale leerprogramma. Het podium is ook plek voor bijzondere mensen met een bijzonder verhaal of visie, het is een ontmoetingsplek voor marketeers van alle kleuren! Om het Marketing Podium in een nieuw jasje te steken, worden de hapjes en drankjes verzorgd door studenten van Food Design & Innovation, uiteraard met een happy tintje.